free amp template

ODPOČTY VODOMEROV

Vzhľadom na aktuálnu situáciu s ochorením COVID-19 žiadame vlastníkov bytov a NP, aby v termíne od 4.1.2021 do 13.01.2021 nahlásili správcovi stav meračov studenej (SV) a teplej úžitkovej (TÚV) vody jedným z nasledujúcich spôsobov:

e-mailom na adresu: pides@pides.sk 

telefonicky na t.č. 055/ 632 41 60 alebo na t.č. 0911 483 252

MMS správou na t.č. 0909 119 429

Ďakujeme

SÍDLO: (FAKTURAČNÉ ÚDAJE) ŠOLTÉSOVEJ 9, KOŠICE 040 01, IČO: 31717004, DIČ: 2020756804
KONTAKTNÉ MIESTO: ŠOLTÉSOVEJ 9, KOŠICE 040 01, tel.: 055/6324160, mobil: 0911 483 252 
© 2021 E-mail: PIDES@PIDES.SK, Web: WWW.PIDES.SK