site templates free download

Výkon správy bytových a nebytových priestorov 

 Vedenie účtovníctva samostatne pre každý dom, spracovanie ročného vyúčtovania nákladov za služby spojené s bývaním, vymáhanie pohľadávok, zabezpečenie havarijnej služby, servis výťahov, zabezpečenie zatepľovania bytových domov vrátane úverov.

PIDES s.r.o. Košice

Spoločnosť PIDES s.r.o. Košice spravuje byty a nebytové priestory v osobnom vlastníctve na základe Zmluvy o výkone správy (vedenie účtovníctva samostatne pre každý dom, spracovanie ročného vyúčtovania nákladov za služby spojené s bývaním, vymáhanie pohľadávok, zabezpečenie havarijnej služby, servis výťahov, zabezpečenie zatepľovania bytových domov vrátane úverov) podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Zabezpečuje vedenie účtovníctva a spracovanie ročného vyúčtovania nákladov za služby spojené s bývaním pre Spoločenstvá vlastníkov bytov na základe Mandátnej zmluvy.SÍDLO: (FAKTURAČNÉ ÚDAJE) ŠOLTÉSOVEJ 9, KOŠICE 040 01, IČO: 31717004, DIČ: 2020756804
KONTAKTNÉ MIESTO: ŠOLTÉSOVEJ 9, KOŠICE 040 01, tel.: 055/6324160, mobil: 0911 483 252 
© 2021 E-mail: PIDES@PIDES.SK, Web: WWW.PIDES.SK